Bønn og forbønn – med takksigelse

Bønn og forbønn – med takksigelse

Hvordan kan vi be for andre og oss selv slik at vi rører ved Guds eget hjerte? Hva er resultatet?

«Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.» Kolosserne 4,2.

Bønn som fører til tro

Det er velsignet å be til Gud. Det er godt å trenge seg inn til hans hjerte. Omgang med Gud i bønn utvider synet og øker kjærlighet og omsorg. Man får over seg noen av Guds egenskaper og tanker om menneskenes barn. Jo mer man ber, desto mer vil man be, og jo mer man ber, desto mer får man. De sanne tilbedere tilber Gud i ånd og i sannhet.

Vi formanes til å våke i bønnen med takksigelse. Her griper troen hva man ber om og takksigelsen kommer, fordi vi vet, at vi har allerede det vi har bedt om. Denne øvelse i bønn og årvåkenhet med takksigelse bringer salighets frukter. Man lærer å elske sjelene, fordi Faderen elsker dem, han ved hvis bryst man hviler i bønn.

Jesus ber: «Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Johannes 17,24.

Gud gir oss sjeler å ha omsorg for

Det samme sinnelag vil være i oss, når vi ved Guds nåde får sjeler fra Faderen å ta vare. Vi ønsker og ber at de skal få være hos oss og bli bevart i åndens samfunn sammen med oss. Åndens uutsigelige sukk trekker under vår bønn til Gud disse sjeler frem for vår bevissthet, og vi ber for dem, at de må bli delaktig i den samme herlighet, som Faderen har åpenbart oss ved sin elskede sønn Jesus Kristus.

Frem, frem og atter frem på livets veier er sjelens dypeste begjær i bønn. Frem, frem med alle disse sjeler Gud har gitt oss. Langt vekk fra Egypt og dens trelldom – helt frem til Faderhjertet. Gud hører disse bønner, og Ånden fra Faderen drar med sine usynlige bånd de sjeler som blir bedt for – først til Sønnen og siden i Sønnen frem til Faderen.

Seier i bønnen

Dersom vi ber om noe etter Guds vilje, da vet vi, at vi har de ting vi har bedt om. Men nå vet vi at Guds vilje er vår helliggjørelse, derfor vet vi at vi har hva vi har bedt om.

La oss be til Gud om de minste ting – i Ånden. Han skal høre våre bønner og øke vår tro til takksigelse i bønnen. Dette blir bønn og bønnhørelse; seier i bønnen. Denne seier øker livsverdien. Den øker interessen for Guds rikes arbeide, og den øker fruktene av vårt arbeide og av vårt liv.


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Bønn med takksigelse» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juli 1920.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.