Hvilken funksjon har Den Hellige Ånd?

Hvilken funksjon har Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånds identitet kan reise mange spørsmål: Hvem er Den Hellige Ånd? Hvorfor trenger jeg ham? Hva slags funksjon har Den Hellige Ånd?

3 min. ·

Den Hellige Ånds identitet kan reise mange spørsmål: Hvem er Den Hellige Ånd? Hvorfor trenger jeg ham? Hva slags funksjon har Den Hellige Ånd?

Bibelen forteller klart og tydelig hva Den Hellige Ånd er, og hvilken rolle han kan spille i våre liv.

Den Hellige Ånd vil tale til oss, spesielt gjennom Guds ord.

Da Jesus forlot disiplene, sa han at Gud ville sende dem Den Hellige Ånd. «Men talsmannen , Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14, 26. Disiplene trengte Den Hellige Ånd for å bli minnet om alt Jesus hadde lært dem mens han var på jorden. I dag taler Den Hellige Ånd til oss gjennom Bibelen på nøyaktig samme måte. Derfor er det så viktig å lese det som står skrevet. Den Hellige Ånd hjelper oss til å forstå det vi leser, og minner oss i mange situasjoner om det som står skrevet.

Den Hellige Ånd vil lære oss hvem Jesus virkelig er

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten … Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Johannes 16,12-14.

Da Jesus var her på jorden skjedde det et enormt frelsesarbeid i ham. Han banet en ny og levende vei for oss. Han er vår yppersteprest og forløper, som forstår oss og hjelper oss i våre kamper. Dette kan du lese mer om i Hebreer-brevet. Ta deg tid til å lese dette, og be om at Den Hellige Ånd må tale til deg slik at det du leser blir levende. Den Hellige Ånd har så mye å si oss om hvem Jesus er, og hva det betyr for oss at han levde her på jorden som et menneske som oss.

Den Hellige Ånds gjerning: Å gi oss styrke og hjelp i vår kamp mot synden

Før Jesus forlot denne jord, sa han; «… dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd … dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.» Apostlenes gjerninger 1,5-8. I vår menneskenatur er det krefter som er så mye sterkere enn oss selv. Paulus sa: «Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst … De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden.» Galaterne 5,16-25. Den Hellige Ånd vil styrke oss, slik at vi ikke gir etter for lystene i kjødet hver gang vi blir fristet.

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg …» Efeserne 4,30

Den Hellige Ånd ønsker å få leve i våre hjerter, og tale til oss gjennom Bibelen. Men hvem leser Bibelen med en oppriktig lengsel? Den Hellige Ånd ønsker å lede oss, men hvem vil bruke kraften til å kjempe mot synden i kjødet, med dets lyster og begjæringer? Den Hellige Ånds gjerning er å hjelpe oss, så la oss ikke gjøre ham sorg, men lytte og adlyde.

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.