Hvis du virkelig tror på Gud, hvorfor synder du fortsatt?

Hvis du virkelig tror på Gud, hvorfor synder du fortsatt?

Fristelser kan virke for store til å motstå. For store, selv for Gud?

Bibelen sier, «Fly ungdommens lyster». Du er ung, så dette budet er spesielt for deg. Men i virkeligheten virker det umulig å holde – fristelsen virker bare for stor. For stor, selv for Gud?

Som alle andre mennesker, ble du født med en natur som har lyst til å gjøre din egen vilje, imot Guds vilje. Bibelen kaller denne naturen for «kjødet». Følger du tendensene i kjødet – lystene dine – synder du. Noen ganger føles det som at du ikke kan noe for det. Tankene dine dras hele tiden i retninger som du vet ikke er velbehagelige for Gud – til klage, kritikk av andre, seksuell umoral, grådighet, motløshet. Listen fortsetter. Du begynner å lure på hvor Gud er i alt dette, og om han egentlig bryr seg om deg.

Jesus ble fristet slik som oss

Faktisk, i Guds ord, Bibelen, kan vi lese om hans enorme kjærlighet for oss mennesker. Vi kan også lese om hans enorme hat mot synden og dens konsekvenser – så høyt, at han sendte Jesus, sin eneste sønn, til verden som et menneske, for å frelse oss fra synden. Jesus arvet det samme kjødet som alle andre mennesker, men ved lydighet og trofasthet fornektet han og dødet lystene som bodde der, slik at han aldri – ikke én gang – gjorde synd.

Vi kan lese hvordan Jesus ble oppreist fra de døde som bevis på hans enorme seier over synd og død, og nå er i himmelen med Gud, sin far.

Og så sier Bibelen at Gud har sendt oss den hellige Ånd, til å lede, hjelpe og styrke oss, slik at også vi kan gå i Jesu fotspor i våre livsforhold. Det står skrevet at alle de som gjør det, også seirer over synden og døden i livene sine, og Jesus skammer seg ikke over å kalle dem sine brødre! (Hebreerne 2,11) En dag vil han komme tilbake i skyene for å hente alle brødrene og søstrene sine, for å tilbringe evigheten sammen med ham i himmelen.

Måten å «unnslippe» på

Det er Guds plan med oss, men i mellomtiden fristes du fortsatt. Tilbake til disse ungdommens lyster, fristelsen som ser ut til å overvelde tankene og kroppen din fullstendig, så du føler at du ikke kan stå imot. Urene tanker, motløshet, sinne, kritikk, forfengelighet – lystene resier seg sine i en tilsynelatende endeløs strøm. Det føles som at du ikke kan unngå å synde.

La oss se hva Bibelen sier: «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Kor. 10, 13. Veien ut er den veien som Jesus viste oss. Når han ble fristet har han «(…) båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Heb. 5, 7.

Som en kristen, en Jesu etterfølger, er det ikke akkurat dette også du bør gjøre? Hvor desperat er du etter å bli fri fra ungdommens lyster? Har du bedt om å bli fylt av den hellige Ånd, slik at du har kraft til fullstendig å seire over lystene?

Den hellige Ånd vil vise deg synden i kjødet. Og den viser deg hva du skal gjøre: du må hate lystene; du må stå imot dem og fly fra dem. Sinnet ditt må aldri være enig med, eller gi etter for, lystene. Så lenge du er i en kamp mot synden som viser seg i fristelsen, har du ikke syndet! Bibelen kaller denne måten som Jesus viste oss å «lide i kjødet», og det er den eneste måten å bli fri synden på. (1. Pet. 4, 1-3).

Troens lydighet gir resultater

Gud er allmektig, og det betyr også at han kan gi deg all den kraften du trenger for å bli en seierherre, men du må ville det, og du må være lydig mot ham, som betyr å ta kampen opp imot lystene dine. Dette kalles «troens lydiget», og dette er de gjerningene som kommer sammen med troen, og gjør det hele virkelig. Det betyr at du må holde ut. Kampen kan være lang og hard, men Gud har «gitt oss alt vi trenger til liv og gudsfrykt,» (2. Pet. 1, 3), og han vil aldri svikte deg. Tro det! Gjør det! Opplev det!

«Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?» Rom. 6, 1-2.

Hvis du virkelig tror på Gud, og på hans sønn Jesus Kristus, hvorfor synder du fortsatt? Det er faktisk ingen grunn til å gjøre det!

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.