Hvordan du kan bli livets Ord på to ben

Hvordan du kan bli livets Ord på to ben

Jesus talte livets ord som kun frelse folk. Hans myndighet kom fra å gjøre Ordet. Vi kan også få samme myndighet.

6 min. ·

«Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss – det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.» 1. Johannes 1,1-3.

Apostlene forkynte om livets Ord, det som de personlig hadde sett med sine øyne og følt på med sine hender og vandret sammen med. Jesus er kalt Guds Ord, og vi som hans etterfølgere skal også få det navnet. Vi skal vandre om som livets Ord blant våre medmennesker.

Kraft fra Den Hellige Ånd

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Johannes 1,1.

På grunn av synden var menneskene i mørke og skilt fra Ordet, selve livets herlighet. Men Jesus kom ned for å forplante denne Ordets herlighet til oss mennesker. Han ga avkall på å være Gud lik (Filipperne 2,5-7), men var salvet med Den Hellige Ånd fra fødselen av, så han kunne høre Guds røst og gjøre hans vilje. Guds ord og vilje fikk ben å gå på midt i denne onde og mørke verden.

På pinsefestens dag kunne disiplene for alvor begynne etterfølgelsen av Jesus. Da ble de salvet med Den Hellige Ånd og fikk kraft til å gjøre Guds vilje på samme måte som Jesus fikk kraft til å gjøre den. Det står at Ordet hadde fremgang og at tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt. (Apostlenes gjerninger 6,7) Guds ord fikk mange kropper, mange ben å gå på.

Livets Ord: Å gjøre Ordet

Hele Guds fylde tok bolig i Jesus ved at han mottok Ordet fra Faderen og gjorde det. «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Johannes 1,14. Det er ingen herlighet utenom Ordet. Vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet etter hvert som Ordet blir kjød i oss.

Ordet er ikke langt borte eller høyt oppe så det er vanskelig å finne frem til det. «Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.» 5. Mosebok 30,14. Om bare ett Guds ord virkelig er blitt liv i oss, så har vi fått en iboende urokkelig kraft og herlighet, og vi er langt mere rik enn om vi fikk jordens største og fineste diamant i eie. Men det er ikke et eneste Guds ord som kan ta bolig i oss uten det møter den kraftigste motstand fra vårt eget kjød og Satans makter. Her kan vi selv bestemme utfallet av disse kamper, om vi ber om å få det sinn som var i Jesus og bevares i dette, så vi alltid kan si som han: «Skje ikke min vilje men din».

Mange kommer aldri lenger enn til å tale om Guds ord, alt etter de talegavene de har; men det er ikke Guds ord som åpenbares i deres daglige liv. Hvert Guds ord må fremholdes i den Hellige Ånd i tro og fullvisshet, og det må mottas i tro og i den Hellige Ånd, så levende og kraftig det er, så det blir liv i oss. Vi vandrer ikke om som noen religiøse dødninger dersom Guds ord er blitt liv i oss. Nei, det vil kjennes og merkes at vi er levende. «For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn.  Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.» 1. Tessaloniker 1,5-6.

«Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» 1. Tessaloniker 2,13. Tar man imot Guds ord som menneskeord, så blir det ingen kraft som er virksom i en. Da det er så sjelden at noen mottar Guds ord som det i sannhet er, så ble Paulus overmåte glad for Tessalonikerne og takket alltid for dem.

Samfunn i livets Ord

Jesus sier: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Johannes 8,31. Apostlene forkynte livets Ord for at flere kunne få samfunn med dem, og deres samfunn var med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. (1. Johannes 1,1-3) Likesom hvert Guds ord har fullkomment samfunn med hverandre, så blir samfunnet fullkomment mellom dem som Ordet er blitt kjød i. Det er ikke noe mindre enn et slikt opphøyet, rent og velsignet samfunn i lyset vi er kalt til. Det blir et brorskap som helvetes makter ikke kan få slått sine kiler inn i.

Mange vandrer om som levende protester mot Guds ord, samtidig som de priser Gud med sine lepper. De er utålmodige, bitre og utakknemlige. Om vi faster og ber aldri så mye for å bli velsignet, så lykkes det ikke utenom livets Ånds lov. (Romerne 8,1-2) Det er der vi finner livet, kraften og gleden.

Ja, må Guds ord bli liv i oss, så Herrens herlighet kan stråle frem fra oss. Må Guds fredfulle hvile, takknemlighet og glede få ben å gå på midt i denne urolige og bekymringsfulle tid. Må det være tålmodigheten, ydmykheten, kjærligheten og godheten som vandrer omkring hjemme og borte. Ja, må det bli en hel hær av slike omvandrende Guds ord som har inderlig samfunn med hverandre og med Faderen og Sønnen. Johannes skriver: «Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen.» 1. Johannes 1,4.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Livets Ord» i BCCs menightesblad «Skjulte Skatter» i juni 1950.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.